SHITO KAI KARATE

Black Belt

INTERNATIONAL BLACK BELT

BLACK BELT SHODAN – 1st DEGREE
BLACK BELT NIDAN – 2nd DEGREE
BLACK BELT SANDAN – 3rd DEGREE
BLACK BELT YONDAN – 4th DEGREE
BLACK BELT GODAN – 5th DEGREE
BLACK BELT ROKUDAN – 6th DEGREE
BLACK BELT SHICHIDAN – 7th DEGREE
BLACK BELT HACHIDAN – 8th DEGREE